Per què no hauria d’utilitzar una còpia instantània en lloc d’un backup?

separator

En els últims anys, les còpies instantànies (també anomenades snapshots, punts de control o checkpoints) de les Màquines Virtuals han guanyat popularitat com a alternativa a les còpies de seguretat. Les còpies instantànies permeten revertir l’estat d’un sistema a un estat previ sense necessitat de manipular unitats de memòria ni haver d’esperar que es completi […]

Read More