DENSITY NETWORKS PRESENT A LA FIRA G2E 2018 a Las Vegas (USA)

separator

Eloy Fructuoso Martínez, director general i CEO de DENSITY NETWORKS, parla en una entrevista, concedida al diari Games Magazine, dels principals avenços, evolució i futurs desafiaments.

1) Quina avaluació podeu realitzar de l’acompliment de la vostra companyia en els mercats del joc en l’últim any? Com esteu treballant als Estats Units?

En l’últim any hem notat un gran avenç pel que fa a l’entrada dels nostres productes en la indústria de joc. Ja són moltes les empreses, sobretot multinacionals, que ens tenen presents a l’hora de pressupostar l’obertura d’una nova sala com a primera opció davant de les solucions tradicionals. El Wi-Fi s’ha convertit no només en una comoditat sinó també en un catalitzador per a poder entendre tot el que succeeix en un casino tan sols ajudant a accionar la palanca adient en cada moment.

Al mercat dels Estats Units estem buscant aliats adequats amb els quals consolidar la nostra presència. Aquest és un mercat molt particular, tremendament exigent i madur, on els errors es paguen molt cars. Per aquest motiu la fortalesa i la confiança del nostre portafolis ha de tenir continuïtat en els valors que busquem en els nostres companys de viatge. El 2018 ha de ser per a nosaltres l’any de la constatació als Estats Units.

2) Quines són les novetats de l’empresa pel que fa a la seva oferta de sistemes i solucions d’interconnexió i anàlisi?

Les nostres principals novetats vénen de la mà de les nostres dues noves aliances que hem gestat al llarg d’aquest any. La primera d’elles amb Mojo Networks, una companyia de Wi-Fi que treballa al núvol i que ens permet estendre el rang de possibilitats que ja estàvem fent servir pel que fa a connectivitat i funcionalitat. Per a nosaltres era fonamental consolidar dues àrees en la nostra oferta Wi-Fi dins de la indústria del joc com són la seguretat i el control, ja que aquest sector cada vegada més està sotmès a noves vulnerabilitats; i anar un pas per davant dóna molta tranquil·litat als nostres clients. Mojo ens dóna aquest plus de tranquil·litat, tant en la prevenció com en la ràpida resposta davant de qualsevol eventualitat, que tant estàvem demanant. Per descomptat, la seva alta capacitat d’integració (realment diferencial respecte a la competència) i el seu alt rendiment en qualsevol condició han estat fonamentals també per decantar-nos per aquesta aliança estratègica.

La segona aposta de Density Networks aquest any s’emmarca dins l’estratègia de seguir dotant a l’operació amb eines que enforteixin els seus processos en sala dins de l’ecosistema facilitat per les comunicacions. En aquest sentit el nostre acord per a tot el mercat americà amb VNE, companyia líder a Europa de caixers per al sector gaming, ens fa fer un pas més en l’aposta per aquest sector. Amb VNE aconseguim augmentar la funcionalitat a la sala i el seu grau d’automatització, tant en transaccions de clients com de col·laboradors, agilitzant el servei i qualitat d’aquest. D’aquesta manera tornem a incidir en els mateixos aspectes que abans: seguretat (sobretot en la manipulació d’efectiu) i control (on sabem exactament la quantitat existent i la seva localització), usant la tecnologia (Aplicacions per a qualsevol plataforma i control remot) per a consultar o posar en marxa des de qualsevol ubicació i moment.

3) Quins aspectes de la nova tecnologia del gaming us han sorprès? Com veieu el futur del sector?

Si bé és cert que la tecnologia, igual que en tots els sectors, està jugant un paper determinant en la indústria del gaming, l’adopció o adaptació de determinades tecnologies en els casinos està sent més lenta del que es podria esperar, més orientades, si és possible, a millorar els processos coneguts (alguns ja obsolets) que, pel fet d’entendre què és el que passa i el seu perquè, indubtablement derivarà en decisions diferencials de cara al futur. Crec que encara hi ha massa barreres en la indústria que animen a fer el pas a les noves tecnologies, i més si és possible en aquells llocs on els resultats són mínimament satisfactoris. El risc procedeix d’algunes empreses que estan perdent un temps clau intentant entendre aquesta transició a través de l’assaig amb la tecnologia, amb la qual cosa, en un futur pròxim, els que hagin avançat en aquest camp en aquests anys actuals es convertiran en els nous líders.

Crec que la lentitud en l’ús de certes tecnologies (IA, sensors, robots, etc.) també està relacionada amb el lent canvi del perfil de client a les sales de la regió. Això no passa a les apostes esportives, el joc en línia i els eSports, que entren amb força en aquest mercat, i en alguns casos el seu aterratge ve alentit per l’enteniment a nivell regulador i la seva adopció, i no pas per la seva pròpia capacitat ja provada en altres països amb més tradició en el sector.

4) Quins són els desafiaments per a la vostra empresa en els pròxims dotze mesos?

Sens dubte el principal desafiament per Density Networks és saber conjugar tots aquests canvis en la nostra oferta on, si bé hem crescut pel que fa a la capacitat de cobrir un major espectre, el nostre principal risc és el d’acompanyar-lo d’una millora en els serveis que aquest nou enfocament exigeix.

Enllaç: http://www.exphotel.com/
Font: Density Networks
Autor: Sara Pons
Data: 12-13-14/6/2018
Imatges: Pròpies