Tecnologia GPON: raons per les quals els professionals seleccionen fibra òptica

separator

GPON són les sigles de Gigabit-capable Passive Optic Network, és a dir, una tecnologia que permet crear xarxes gigabit de fibra òptica passiva. Aquí el terme important és la paraula passiu, ja que al contrari d’una xarxa Ethernet que, per a la distribució a la xarxa troncal, o fins i tot horitzontal, requereix Switch o commutadors alimentats per electricitat, la xarxa GPON no requereix electricitat per repartir el senyal, en fer-se mitjançant filtre separador o divisors òptics, amb una arquitectura punt a multipunt.

Com el seu nom indica, és una xarxa capaç d’oferir velocitats de transmissió i recepció Gigabit (o fins i tot amb XGPON, 10 Gigabit) tot a través d’un sol cable de fibra òptica, i que permet l’accés a serveis Triple Play (Vídeo, veu i dades):

 • Veu IP (VoIP)
 • TV IP (IPTV)
 • TV a RF Overlay (TV terrestre)
 • LAN (Dades/Internet)
 • WI-FI
 • Jocs en línia
 • Domòtica
 • Vídeo Vigilància
 • Vídeo Porters
 • Sensorització

 

Característiques

 • Velocitat: 2,4 Gbps (de baixada) / 1,2 Gbps (de pujada), escalable a XGPON.
 • Distància màxima (lògica): 60 km
 • Distància màxima (física): 20 km
 • Seguretat intrínseca a la xarxa pel que fa a protocol, encriptació xifrada 128 bits AES.
 • No necessita equips actius en tota l’extensió de la planta externa de la xarxa.
 • Facilitat d’instal·lació i baix cost de manteniment
 • Més qualitat i estabilitat en la transmissió d’informacions
 • Medi físic (fibra) immune a interferències externes
 • Topologies per fusió, connectades per connector i preconnectades per connector

 

Encara que no ho sembli, la tecnologia GPON és més comuna del que ens imaginem. Avui en dia, quan a les nostres llars sol·licitem la instal·lació de fibra òptica per a l’accés a internet, en realitat estem fent servir la tecnologia GPON amb un esquema de FTTH (Fiber To The Home). Ens arriba la fibra òptica a la llar, s’instal·la un PTRO (Punt Terminal de Xarxa Òptica) i darrere un ONT (Optical Network Terminal) que és l’encarregat de modular/desmodular la llum en senyal elèctric i d’aquí al nostre encaminador i la nostra xarxa LAN tradicional.

En l’àmbit professional, en sectors com l’hoteler o en grans oficines, s’utilitza cada vegada més l’esquema de FTTO (Fiber To The Outlet / Office) o fibra òptica fins als extrems. És a dir, que en comptes de desplegar una estesa de cablejat estructurat per a cada servei de vídeo (televisió), de veu (telèfon), i de dades (internet o xarxa LAN) – això són tres línies (o més) -, només es realitza un desplegament d’una estesa de fibra òptica per tot l’edifici i, en cada zona de treball o punt terminal, s’instal·la un ONT que ens permet accedir als serveis Triple Play.

Estructura de la xarxa GPON

Al bastidor central o sala d’equipament de l’edifici o oficina, l’ISP instal·la la fibra òptica que ens proporcionarà l’accés a internet a un PTRO o entrada exterior de FO, i d’allí al nostre OLT (Optical Line Termination). Finalment, es portarà la fibra òptica a cada un dels ONT en les zones on proporcionar servei.

La xarxa entre l’OLT i els ONT es coneix com a xarxa de distribució òptica o ODN (Optical Distribution Network). Aquesta distribució es realitza amb cables de fibra òptica, usualment monomode, i es divideix mitjançant separadors òptics passius (Splitters).

Per últim, la connexió dels diferents equips (ordinadors, càmeres, televisors, telèfons, etc.) als ONT es realitza mitjançant el tradicional cable de parell trenat de coure (p. ex. STP Cat. 6) o fins i tot serveis analògics de telefonia (POTS) o vídeo (CATV)

Beneficis

 • Estalvi d’Inversió: Estalvi de fins a un 35% de les inversions derivades d’infraestructura, canalitzacions, mà d’obra d’instal·lació (CAPEX) i en els apartats de manteniments (OPEX).
 • Ample de Banda: Ampliables a futur XGPON, eliminació de colls d’ampolla. Major velocitat de transmissió, menor quantitat de materials, i menor pèrdua d’atenuació per distància a origen.
 • Estalvi Energètic i eliminació de punts de fallada: Contribució a l’estalvi energètic, ja que els elements de distribució són passius per no tenir punts de repetició mitjançant Commutador. GREEN BUILDING.
 • Infraestructura: disminució de canalitzacions, espais, distribuïdors, estalvi en cambres tècniques. Els cables de fibra òptica són impermeables a la interferència electromagnètica (EMI).
  Els filferros de coure, si no està correctament instal·lats, produiran corrents electromagnètics que poden interferir amb altres cables i causar estralls en una xarxa. Els cables de fibra òptica, a diferència dels cables de coure, no condueixen l’electricitat.

  • Les ONT s’instal·len en un fals sostre dins de les cambres, podent fins i tot equipar-se amb Wi-Fi o no, segons els requeriments del projecte, utilitzant les sortides Ethernet-POE per la possible instal·lació d’APs de diversos fabricants.
  • Instal·lació des de la ubicació dels diferents ONT de la infraestructura de canalització per als diferents serveis.
   • Cable coaxial TV
   • Cable UTP presa Ethernet
   • Cable UTP presa telefònica.

 

Font: Density Networks

Autor: Francesc Giné

Data: 21/5/2018

Imatges: diverses fonts